VERMİKOMPOST

VERMİKOMPOST NEDİR?

Vermikompost işlemi kısaca, organik malzemelerin (genel olarak organik artık veya atıkların) solucanlar (Kaliforniya Solucanı) tarafından sindirilerek gübreye dönüşmesidir.

Solucanlar mide-bağırsak (gastrointestinal) sistemlerinde birçok minik organizmalar, bakteriler, mantarlar, aktinomisetler, enzimler ve tek hücrelileri bulundurmaktadır. Bu canlılar mikroskobik boyutlardadır ve solucanların tükettikleri organik gıdaların sindirilmesini sağlamaktadır.  Solucanlar,  enzim üretmektedir. Bu enzimler, solucanların bağırsaklarında üretilen mukus ile birlikte, beslendikleri organik gıdaların emülsiyon haline veya sıvıya benzer bir biçime dönüşmesini sağlamaktadır. Ayrıca bu enzimler, solucan dışkısını çevrelemektedir. Bitkiler kökleri aracılığı ile  insektisit ve antibiyotik enzimlerinin emilimini sağlayabilmektedir. Böylece böcek ve hastalıklara karşı bu enzimlerden faydalanmaktadırlar.

Solucanlar üzerinde ve sindirim sistemlerinde bulunan, onları koruyan vücut sıvılarına “sölom sıvısı” denir. Solucanlar bu sıvıyı hem yer değiştirmede kullanırken, hem de dışkılarında bu maddeden bulunmaktadır. Gübreye en büyük değerini veren özellikler bu sıvıdan kaynaklanmaktadır. Bu sıvı özellikle topraktaki patojenleri baskılayarak bitkiyi korumakta ve direnç sağlamaktadır.Solucanım salğıladı enzim, vitamin, aminoasit ve büyüme hormonları bitkinin daha hızlı ve sağlıklı gelişmesini sağlamaktadır. Solucan gübresi yüksek organik madde ve mikrobiyal popülasyon muhtevası ile uygulandığı toprakların yapısını iyileştirmektedir. Toprakların su tutma kapasitesini ve havalanmasını arttırmaktadır.

VERMİKOMPOST’UN TEMEL AVANTAJLARI

  • Bitkinin büyümesinde  yararlı ve etkili olması
  • Tümüyle organik kökenli olması ve çevreyi kirletmemesi
  • Bikti  ve çevre için hastalığa neden olmayacak şekilde %100 Doğal olması
  • Üretilen kompost çıktısının aşırı erozyona maruz kalarak verimsiz hale gelmiş tarım arazilerinin, tekrar verimli hale gelmesi için kullanılabilmesi
  • Organik artıklar/atıkların(şehir atıkları; hayvan gübreleri; hasat artıkları) bu amaçla değerlendirilerek geri kazanımı